Proeko Serwis - UE

Usługi prawne

 • Pomoc prawna dla przedsiębiorców.
  • Prawo cywilne
   • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
   • prowadzenie mediacji i negocjacji,
   • przed sądowa oraz sądowa windykacja wierzytelności,
   • zastępstwo procesowe w sądowych postępowaniach cywilnoprawnych oraz postępowaniach egzekucyjnych,
   • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań,
   • spadkowego i rodzinnego;
  • Prawo spółek
   • tworzenie, rejestracja oraz likwidacja spółek prawa handlowego,
   • sporządzanie projektów regulaminów, uchwał, zarządzeń osób prawnych,
   • projektowanie oraz zmiany umów spółek prawa handlowego,
   • reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi;
  • Prawo upadłościowe i naprawcze
   • zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
   • wnioski o ogłoszenie upadłości,
   • reprezentacja procesowa;
  • Prawo autorskie
   • projektowanie i opiniowanie umów,
   • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
   • naruszenia osobistych i majątkowych praw autorskich;
  • Prawo pracy
   • pomoc prawna w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
   • czas pracy, urlopy, wynagrodzenia,
   • sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów oraz innych aktów wewnątrzzakładowych,
   • reprezentacja pracodawców w postępowaniu sądowy;
  • Prawo administracyjne
   • reprezentacja przed organami administracyjnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • Prawo ochrony środowiska
   • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki odpadów, ścieków, recyklingu, pozwoleń zintegrowanych, oceny oddziaływania na środowisko, kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz odpowiedzialności za szkody w środowisku, reprezentacja przed organami administracyjnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w ww. zakresie;
  • Dyżury pełnione przez radcę prawnego w siedzibie Klienta.
 • Pomoc prawna dla osób fizycznych.
  • Sprawy o zapłatę,
  • Sprawy o wykonanie umowy,
  • Sprawy spadkowe,
  • Sprawy rozwodowe,
  • Podział majątku wspólnego,
  • Sprawy o alimenty, opiekę nad dziećmi,
  • Sprawy pracownicze,
  • Sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych.
 • Prowadzenie szkoleń.
  • Organizacja i prowadzenie szkoleń przez radcę prawnego z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia aktów wewnątrzzakładowych z prawa pracy i prawa spółek, w formie wykładu lub warsztatów oraz dla dowolnej ilości osób. Szkolenia mają na celu dostarczenie praktycznej wiedzy, umiejętności, rozwiązań.

Nasza Oferta

 

Proeko Serwis Sp. z o.o.
ul. Polna 20 lok. 209
62-800 Kalisz
e-mail: biuro@proekoserwis.pl
NIP: 618-20-64-841

Proeko Serwis