Proeko Serwis - UE

Fundusze Europejskie

Proeko Serwis - UE

PROEKO SERWIS Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:
„Opracowanie składu innowacyjnych kompozytów polimerowych do wytwarzania płyt drogowych oraz technologii ich wytwarzania.”

Cele i planowane efekty:
Podstawowym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego na skalę Polski udoskonalonego produktu w postaci płyt drogowych wykonywanych z kompozytów polimerowych oraz technologii ich produkcji.
Rezultaty projektu zostaną wdrożone jako:
- innowacja produktowa - ulepszone płyty drogowe z kompozytów polimerowych

Po zakończeniu projektu Wnioskodawca planuje rozpocząć produkcję płyt w oparciu o opracowany materiał i technologię wytwarzania udoskonalonych produktów charakteryzujących się podwyższonymi właściwościami użytkowymi w porównaniu do aktualnie dostępnych na rynku płyt. Nastąpi znaczący wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, planowany jest rozszerzenie działalności firmy z usługowej na usługowo-produkcyjną oraz wejście z nowym produktem na nowe zagraniczne rynki zbytu.

Wartość projektu: 246 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 160 000,00 PLN
Projekt realizowany w okresie: od 01.08.2017 do 31.03.2018
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać: Jacek Janicki, email: jacek.janicki@proekoserwis.pl

Ogłoszenie

Szanowni Państwo w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: "Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 PROEKO SERWIS Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty na wykonanie usług polegających na Opracowaniu składu innowacyjnych kompozytów polimerowych do wytwarzania płyt drogowych oraz technologii ich wytwarzania. Termin składania ofert mija 30.12.2016 r o godzinie 23:59. Jednocześnie informujemy, iż zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 pod numerem Id ogłoszenia 3714.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Szanowni Państwo; W nawiązaniu do przeprowadzonej procedury ofertowej na jednostki naukowej do wykonania usług polegających na: Opracowaniu składu innowacyjnych kompozytów polimerowych do wytwarzania płyt drogowych oraz technologii ich wytwarzania zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM z dnia 19.12.2016 r. informujemy, że na podstawie złożonych ofert i przyjętych kryteriów wyboru jako Wykonawcę usług wybrano: Politechnikę Poznańską, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania; ul Piotrowo 3; 60-965 Poznań Procedura wyboru została przeprowadzona w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: "Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Nasza oferta

 

Proeko Serwis Sp. z o.o.
ul. Polna 20 lok. 209
62-800 Kalisz
e-mail: biuro@proekoserwis.pl
NIP: 618-20-64-841

Proeko Serwis